Compensatie: 0,9 – 1,1 miljard euro voor de stad Vlissingen !!!

Compensatie: 0,9 – 1,1 miljard euro voor de stad Vlissingen !!!

De onderbouwing :  

Vlissingen voor de tweede keer zeer ernstig benadeeld door “Den Haag”


Vlissingen en Scheepswerf de Schelde

Scheepswerf De Schelde was Vlissingen en Vlissingen was De Schelde. Bijna alle inwoners van Vlissingen hadden hier hun baan. Iedereen was trots op dit prachtige bedrijf.

Kungsholm gebouwd in Vlissingen op scheepswerf de Schelde

Rijn-Schelde-Verolme                                           
In de jaren 70 ging het slecht met scheepswerf Verolme. De overheid probeerde een oplossing te vinden. Resultaat was dat de Schelde gedwongen werd samen te gaan met Verolme. De winsten die de Schelde maakte, verdwenen hierna in dit nieuwe bedrijf Rijn-Schelde-Verolme. 

Parlementaire enquête
In de jaren 80 ging Rijn-Schelde-Verolme failliet. Opvallend was dat de laatste acht jaar voordat het bedrijf failliet ging er hier in Vlissingen op de Schelde een winst van 800 miljoen gulden was gemaakt. Dit geld verdween in allerlei risicovolle projecten, waar Vlissingen/de Schelde niets mee te maken had. Hierna kwam er een parlementaire enquête die dagelijks te volgen was op tv. Conclusie was o.a.dat de bovenstaande extreme bemoeienis van “Den Haag” mbt de Schelde op deze wijze nooit had mogen plaatsvinden. 

Veel Vlissingers raakten hun baan kwijt. Ook werknemers die al 30 jaar of meer werkzaam waren bij de Schelde. 

Ferry Vlissingen – Breskens. Gemaakt in Vlissingen op de Schelde.
(De boot die nu enorm wordt gemist)

Bergafwaarts
Hierna is het minder goed gegaan met Vlissingen. De grote werkgever was failliet. Ondertussen is Vlissingen de enige stad in Nederland die financieel onder toezicht staat. De schuld is nu zo groot dat deze niet meer zelf op te lossen is. Op alle voorzieningen wordt steeds meer bezuinigd. Desondanks is de gemeentelijke belasting voor inwoners hier extreem hoog.     

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne te Vlissingen

In 2012 is er een contract getekend, ook door de overheid. En nu, 8 jaar later wordt dat contract, zonder enig overleg of informatie,  genegeerd. Maar dat kan toch niet ? Iedereen heeft zich toch te houden aan een contract als er eenmaal een handtekening is geplaatst ? 

28 miljoen euro per jaar
De provincie heeft uitgerekend dat wegblijven van de marinierskazerne  28 miljoen euro per jaar scheelt. In 50 jaar is dat een bedrag van bij elkaar 1,4 miljard euro. Het grootste deel hiervan zou in Vlissingen terecht gekomen zijn. Binnen Zeeland is het toch vooral de stad Vlissingen die schade ondervindt als de mariniers hier niet komen.

Bouwnummer 345: De Ruyter, 1975. Geleidewapenfregat voor Kon. Marine
Gemaakt op de Schelde te Vlissingen

Wij zijn van mening dat de stad Vlissingen recht heeft op een compensatie van tussen de 0,9 en 1,1 miljard euro.  Bij deze berekening is ook rekening gehouden met het volgende:

Imagoschade en andere redenen
Keer op keer is Vlissingen neergezet als een stad waar je toch niet wil wonen.  (Het gaat hier om mariniers, die normaal op de Noorpool en in Afghanistan verblijven). Dat is een imagoschade die onbetaalbaar is.

Bovendien is de informatie niet helemaal juist. Gebleken is ondertussen dat mariniers best naar Vlissingen willen komen (“we zijn geen watjes”)  Slechts 10 procent van de mariniers woont momenteel in de provincie Utrecht. Dat is de provincie waar de huidige kazerne staat. Ook is de uitstroom bij een vergelijkbaar korps, het Korps Commando’s, de afgelopen tien jaar groter dan bij het korps mariniers. (en bij bijvoorbeeld de Lucht Mobiele Brigade is de uitstroom fors groter dan bij de mariniers.)

In onze berekening is ook rekening gehouden met het feit dat dit de tweede keer is dat Vlissingen geraakt wordt door een besluit van “Den Haag”. (zie boven RSV)

 Nollebos
Behalve de financiën en de kazerne is er hier in Vlissingen nog een probleem: het Nollebos. Dit is een klein, maar prachtig natuurgebied. Inwoners hebben steeds aangegeven dit nodig te hebben om fijn in Vlissingen te kunnen wonen. Maar keer op keer wordt via allerlei doorzichtige manieren geprobeerd om toch in het Nollebos te gaan bouwen. Al jarenlang is er hierover een enorme onrust bij de bevolking. Wij zijn natuurliefhebbers en hebben ons ook steeds ingezet voor het intact laten van dit natuurgebied. Indien de financiën in Vlissingen eindelijk weer op orde zijn, kunnen de twee ondernemers, die zich nu in het Nollebos bevinden, ook goed financieel gecompenseerd worden. Dan kan het natuurgebied onaangetast blijven voor de mensen in Vlissingen, Walcheren en heel Nederland. 

Komen de mariniers misschien toch naar Vlissingen ?
Uiteraard zijn ze van harte welkom. Maar  als ze alsnog komen, dan blijven we van mening dat er op korte termijn een oplossing moet komen voor de enorme schuld die de stad Vlissingen nu heeft. De inwoners van Vlissingen hebben ondertussen al veel te lang alleen de nadelige gevolgen van het RSV debacle moeten dragen.

Vlissingers
team Vlissingen.nu
Bart Wassink       

 


                                                                     

    

 

 

Zie ook onze Facebookpagina en 
andere websites
Facebookpagina: Vlissingen.nu
Website: Vlissingen.nu
Website: het-nollebos.nl

Platform Nollebos